: Bottom

Aktuality 2022/2023Dátum Aktualita
17.04.2023 TCH + DCH Playoff HK + DK MBLigy dáva zástupcom družstiev do pozornosti skutočnosť, že dotknutým hráčom sa (v zmysle rozhodnutia prijatého na stretnutí zástupcov družstiev zo dňa 28.09.2022) pred nadchádzajúcim play-off znižuje počet TCH a/alebo DCH o jednu (1).
10.04.2023 Kontumácia HK + DK MBLigy (Komisia) v súlade s ustanovením bodu I.4 Hracieho poriadku rozhodla, že zápas medzi družstvami BK AM a BK Regent 94, ktorý mal byť v zmysle rozpisu odohraný dňa 17.11.2022, kontumuje výsledkom 20:0 v prospech družstva BK AM, s priznaním jedného (1) bodu družstvu BK Regent 94, a to z dôvodu objektívnej nemožnosti družstva BK Regent 94 dohrať uvedený zápas v náhradnom termíne (pričom Komisia pri rozhodovaní zohľadnila skutočnosť, že termín zápasu pripadol na štátny sviatok).
05.01.2023 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy a Štatistiky - jednotlivci po 9.kole.
28.02.2022 SKLZ Team Mení sa hrací deň a čas na: utorok 20:30 (vstup 20:15).
26.02.2022 Covid pravidlá Od 26.02.2022 sa rušia režimy OP+,OP,OTP. Jediné obmedzenie, ktoré platí je, že na tréningu nemôže byť viac ako 100 športovcov.
Aktuality 2020/2021Dátum Aktualita
25.11.2021 Prerušenie MBLigy 20/21 Na základe Uznesenia vlády SR je MBLiga dočasne prerušená na 10 dní z dôvodu pandemických opatrení.
21.11.2021 COVID pravidlá Od 21.11.2021 prechádzame na režim OP. Za prekonanú osobu sa považuje osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Za kompletne zaočkovanú osobu sa považuje: a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.
Aktuality 2019/2020Dátum Aktualita
11.05.2020 Ukončenie MBLigy 19/20 Rozhodnutím LK MBLigy bola súťaž ukončená bez určenia víťaza. Poradie družstiev bolo určené na základe percentuálnej úspešnosti, nakoľko nebol odohraný rovnaký počet zápasov. Konečné poradie - Tabuľka. Konečné štatistíky - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy.
24.03.2020 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy po 19.kole.
19.03.2020 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - jednotlivci po 19.kole.
19.01.2020 Kontumácia Vzhľadom na skutočnosť, že družstvo REAL Bratislava nenastúpilo na zápas 13. kola naplánovaný medzi družstvami REAL Bratislava a SKLZ Team na termín 16.01.2020 o 20:45 hod., HK + DK MBLigy v súlade s bodom D.1.3 psím. h) Hracieho poriadku kontumuje uvedený zápas výsledkom 20:0 v prospech družstva SKLZ Team, pričom družstvu SKLZ Team priznáva 2 body a družstvu REAL Bratislava priznáva 1 bod.
16.01.2020 Kontumácia Vzhľadom na skutočnosť, že družstvo BK PIMPS nenastúpilo na zápas 11. kola naplánovaný medzi družstvami BK PIMPS a EXIT Nitra na termín 20.12.2019 o 20:45 hod., HK + DK MBLigy v súlade s bodom D.1.3 psím. h) Hracieho poriadku kontumuje uvedený zápas výsledkom 20:0 v prospech družstva EXIT Nitra, pričom družstvu EXIT Nitra priznáva 2 body a družstvu BK PIMPS priznáva 1 bod.
07.01.2019 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy po 11.kole.
01.01.2020 Štatistiky - najlepších hráčov Aktualizácia štatistík - jednotlivcov - Štatistiky - najlepší jednotlivci.
01.01.2020 Rozpis Aktualizácia rozpisu - základná časť Rozpis.
13.07.2019 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy sezóna 2018/2019.
13.07.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci sezóna 2018/2019.
29.04.2019 TCH V súlade s čl I. bod I.2 hracieho poriadku, sa pre všetky TCH hráčov škrtajú a do playoff až po F4 sa počítajú odznova.
25.04.2019 Tresty V záložke Tresty sa nachádzajú aktuálne tresty udelené DK + HK.
05.04.2019 Tresty V záložke Tresty sa nachádzajú aktuálne tresty udelené DK + HK.
02.04.2019 Tresty V záložke Tresty sa nachádzajú aktuálne tresty udelené DK + HK.
02.04.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 19. kole a predohrávkách.
02.04.2019 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy po 19. kole a predohrávkách.
25.03.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 18. kole a predohrávkách.
25.03.2019 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy po 18. kole a predohrávkách.
20.03.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 17. kole a predohrávkách.
18.03.2019 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy po 17. kole a predohrávkách.
28.02.2019 Tresty V záložke Tresty sa nachádzajú aktuálne tresty udelené DK + HK.
24.02.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 15. kole a predohrávkách.
24.02.2019 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy po 15. kole a predohrávkách.
17.02.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 14. kole a predohrávkách.
17.02.2019 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy po 14. kole a predohrávkách.
10.02.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 13. kole a predohrávkách.
10.02.2019 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy po 13. kole a predohrávkách.
04.02.2019 Štatistiky - družstvá Aktualizácia štatistík - družstiev a jednotlivcov - Štatistiky - tímy po 12. kole a predohrávkách.
03.02.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 12. kole a predohrávkách.
28.01.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 11. kole a predohrávkách.
21.01.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 10. kole a predohrávkách.
16.01.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 9. kole a predohrávkách.
07.01.2019 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 8. kole a predohrávkách.
23.12.2018 Tresty V záložke Tresty sa nachádzajú aktuálne tresty udelené DK + HK.
16.12.2018 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 7. kole a predohrávkách.
09.12.2018 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 6. kole a predohrávkách.
02.12.2018 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 5. kole a predohrávkách.
20.11.2018 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 3. kole a predohrávkách.
19.10.2018 Zmena súťaže Vzhľadom na odstúpenie družstva Strojár Malacky zo súťaže, sa mení herný systém, ktorý začne platiť od 26.10.18.
16.10.2018 Odstúpenie družstva zo súťaže Družstvo Strojár Malacky odstúpilo zo súťaže.
15.10.2018 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 2. kole.
10.10.2018 História V Histórii sa nachádzajú údaje z ročníka 2017/2018.
09.10.2018 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia štatistík - Štatistiky - jednotlivci po 1. kole.
05.10.2018 Zmena hracieho dňa HK Filozof Družstvo HK Filozof bude svoje domáce zápasy hrať vo štvrtok o 20:30 (20:15). Tímy.
04.10.2018 Zmeny v pravidlách Od 01.10.2018 začali oficiálne platiť novinky v basketbalových pravidlách.
01.10.2018 Tresty Tresty, ktoré boli udelené hráčom Rozhodnutím HK + DK MBLigy z 12.03.18 (Tresty) sa prenášajú do sezóny 2018/2019 nasledovne: Matter Gabriel - STOP na 2 zápasy; Kuzmiak Daniel - STOP na 2 zápasy; Jež Ivan - STOP na 1 zápas.


Aktuality 2017/2018


Dátum Aktualita
22.04.2018 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia Štatistiky - jednotlivci (muži) nadstavbovej časti.
16.01.2018 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia Štatistiky - jednotlivci (muži) po 12. kole a Štatistiky - jednotlivci (ženy) po 6. kole.
28.12.2017 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia Štatistiky - jednotlivci (muži) po 11. kole.
19.12.2017 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia Štatistiky - jednotlivci (ženy) po 5. kole.
03.12.2017 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia Štatistiky - jednotlivci (muži) po 8. kole.
27.11.2017 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia Štatistiky - jednotlivci (muži) po 7. kole.
23.11.2017 Zmena hracieho dňa, miesta a času BK AŠK Slávia Trnava mení svoj hrací deň, čas a miesto na štvrtok, 20:10 (20:00), Športové gymnázium jozefa Herda, Trnava. Tímy (ženy), Rozpis (ženy).
20.11.2017 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia Štatistiky - jednotlivci (muži) po 6. kole.
15.11.2017 Tresty V záložke Tresty sa nachádzajú aktuálne tresty udelené DK + HK.
15.11.2017 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia Štatistiky - jednotlivci (muži) po 5. kole a Štatistiky - jednotlivci (ženy) po 3. kole.
06.11.2017 Preloženie zápasu REAL Bratislava - BK Inter jun., pôvodne naplánovaný na štvrtok 9.11, sa odohrá v utorok, 7.11 v ŠH Mladosť o 19:15 (18:45). Rozpis - muži.
02.11.2017 Preloženie zápasu Strojár Malacky - BK Regent 94 naplánovaný na piatok 17.11, sa odohrá v utorok, 14.11 v ŠH Malina (Malacky) o 20:15 (20:00). Rozpis - muži.
30.10.2017 Štatistiky - jednotlivci Aktualizácia Štatistiky - jednotlivci (muži) po 4. kole a Štatistiky - jednotlivci (ženy) po 2. kole.
16.10.2017 Štatistiky - jednotlivci Na stránke pribudli štatistiky jednotlivcov. Štatistiky - jednotlivci po 2. kole.
12.10.2017 Štatistiky V Štatistikách postupne pribúdajú štatistiky jednotlivých hráčov.
09.10.2017 Vyhodnotenie zápasov V Rozpise nájdete už aj vyhodnotené zápasy. Stačí kliknúť na >>>.
05.10.2017 Preloženie zápasu Na žiadosť družstva BK Inter jun. sa zápas BK Inter jun. - Pezinský výber, pôvodne naplánovaný na utorok 10.10, sa odohrá v Pezinku v pondelok 09.10 o 19:45. Rozpis - muži.
03.10.2017 Dokumenty V dokumentoch pribudlo Vyhlásenie súťaže 2017/2018 a Hrací poriadok 2017/2018.