Vyhlásenie súťaže MBLigy – 11. ročník, sezóna 2019/2020


Hracia a Disciplinárna komisia (ďalej len "HK+DK MBLigy") v sezóne 2020/2021 vyhlasuje 11. ročník MBLigy (mestskej basketbalovej ligy) pre mužskú časť súťaže.

Prihlášky je možné zasielať elektronicky do 04.09.2020 na adresu koordinátora MBLigy.

Družstvá hrajúce v sezóne 2019/2020 - bez štartovného, nové družstvá - štartovné 100€.