Koordinátor MBLigy

Operatívne riadenie súťaže, zmeny rozpisu, dodržiavanie pravidiel, distribúcia podnetov, web.


Funkcia Kontakt
Jozef Mižák(KP Multichuys) koordinátor jozef.mizak[@]geology.sk


Ligová komisia (LK)

Ligová komisia je najvyšším dozorným orgánom MBLigy. Schvaľuje hrací poriadok, vyhlásenie,organizáciu a pravidlá súťaže, schvaľuje hraciu a disciplinárnu komisiu MBLigy.
Členmi sú všetci vedúci družstiev. Ligová komisia zasadá minimálne dvakrát ročne, vždy na začiatku (ako ustanovujúce zasadnutie) a na konci (ako hodnotiace zasadnutie) súťažného ročníka.
Z každého zasadnutia je vyhotovený zápis zverejnený na oficiálnej webovej stránke MBLigy.Hracia + Disciplinárna komisia (HK + DK)

Hracia komisia + Disciplinárna komisia - operatívne riadenie súťaže, zmeny rozpisu, dodržiavanie pravidiel, rieši podnety.


Člen Funkcia
Fedor Šrobár (BK Consultare Bratislava predseda
Miroslav Hančík podpredseda (zástupca rozhodcov)
Tomáš Homola (BK Regent 94) zástupca tímov
Michal Antal (BK AM) zástupca tímov