Rozpis - základná časť


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
41.týždeň 10.10-14.10 1.kolo BK Consultare BSC U23 88 : 59 streda ŠG Ostredky 19:40 (19:20) Kuzmiak, Višniarová >>>
BK AM MBK Karlovka 77 : 45 štvrtok ŠG Ostredky 19:20 (19:00) Kuzmiak, Višniarová >>>
BK Regent 94 BK PIMPS 49 : 64 štvrtok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Hančík, Anastasov >>>
KP Multichuys KK Vukojebina 73 : 79 piatok ŠD Ľ. Štúra 19:30 (19:10) Višniarová, Skipala >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
42.týždeň 17.10-21.10 2.kolo Pezinský výber BK AM 103 : 70 pondelok SOU Komenského 20:15 (20:00) Hančík, Anastasov >>>
KK Vukojebina BK Regent 94 83 : 74 pondelok Veľká telocvičňa FEI 20:15 (20:00) Skipala, Višniarová >>>
BSC U23 KP Multichuys 80 : 68 utorok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Suja, Kalafut >>>
MBK Karlovka BK Consultare 68 : 79 streda ZŠ A. Dubčeka 20:15 (20:00) Kuzmiak, Hoferica >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
43.týždeň 24.10-27.10 3.kolo BK Consultare Pezinský výber 62 : 87 streda ŠG Ostredky 19:40 (19:20) Suja, Hančík >>>
MBK Karlovka KP Multichuys 63 : 56 streda ZŠ A. Dubčeka 20:15 (20:00) Szarka, Kuzmiak >>>
BK Regent 94 BSC U23 70 : 51 štvrtok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Višniarová, Skipala >>>
BK PIMPS KK Vukojebina 64 : 61 štvrtok ŠG Ostredky 20:45 (20:30) Hančík, Anastasov >>>

jesenné prázdniny (28.10 - 01.11)


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
44.týždeň 31.10-04.11 4.kolo BSC U23 BK PIMPS 76 : 72 utorok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Hančík, Kuzmiak >>>
MBK Karlovka BK Regent 94 83 : 82 streda ZŠ A. Dubčeka 20:15 (20:00) Hoferica, Kalafut >>>
BK AM BK Consultare 93 : 89 pp štvrtok ŠG Ostredky 19:20 (19:00) Hančík, Višniarová >>>
KP Multichuys Pezinský výber 68 : 75 piatok ŠD Ľ. Štúra 19:30 (19:10) Suja, Hančík >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
45.týždeň 07.11-11.11 5.kolo BSC U23 KK Vukojebina 74 : 84 utorok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Hančík, Skipala >>>
BK Regent 94 Pezinský výber 66 : 75 štvrtok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Kuzmiak, Hančík >>>
BK PIMPS MBK Karlovka 74 : 81 štvrtok ŠG Ostredky 20:45 (20:30) Suja, Kalafut >>>
KP Multichuys BK AM 59 : 94 piatok ŠD Ľ. Štúra 19:30 (19:10) Suja, Višniarová >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
46.týždeň 14.11-18.11 6.kolo Pezinský výber BK PIMPS 87 : 72 pondelok SOU Komenského 20:15 (20:00) Hančík, Anastasov >>>
BK Consultare KP Multichuys 71 : 60 streda ŠG Ostredky 19:40 (19:20) Suja, Višniarová >>>
MBK Karlovka KK Vukojebina 81 : 62 streda ZŠ A. Dubčeka 20:15 (20:00) 15.02.2023
BK AM BK Regent 94 20 : 0 štvrtok ŠG Ostredky 19:20 (19:00) Rozhodnutie DK+HK


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
47.týždeň 21.11-25.11 7.kolo KK Vukojebina Pezinský výber 68 : 88 pondelok Veľká telocvičňa FEI 20:15 (20:00) Kuzmiak, Višniarová >>>
BSC U23 MBK Karlovka 58 : 72 utorok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Suja, Anastasov >>>
BK Regent 94 BK Consultare 63 : 82 štvrtok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) >>>
BK PIMPS BK AM 55 : 86 štvrtok ŠG Ostredky 20:45 (20:30) Kuzmiak, Skipala >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
48.týždeň 28.11-02.12 8.kolo Pezinský výber BSC U23 89 : 55 pondelok SOU Komenského 20:15 (20:00) hančík, Anastasov >>>
BK Consultare BK PIMPS 79 : 63 streda ŠG Ostredky 19:40 (19:20) Suja, Skipala >>>
BK AM KK Vukojebina 67 : 91 štvrtok ŠG Ostredky 19:20 (19:00) Kuzmiak, Kalafut >>>
KP Multichuys BK Regent 94 69 : 67 pp piatok ŠD Ľ. Štúra 19:30 (19:10) Suja, Višniarová >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
49.týždeň 05.12-09.12 9.kolo KK Vukojebina BK Consultare 64 : 76 pondelok Veľká telocvičňa FEI 20:15 (20:00) Hančík, Višniarová >>>
BSC U23 BK AM 94 : 89 pp utorok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) >>>
MBK Karlovka Pezinský výber 59 : 88 streda ZŠ A. Dubčeka 20:15 (20:00) Hoferica, Skipala >>>
BK PIMPS KP Multichuys 66 : 78 štvrtok ŠG Ostredky 20:45 (20:30) Kuzmiak, Skipala >>>

vianočné prázdniny (24.12 - 08.01)


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
2.týždeň 09.01-13.01 10.kolo KK Vukojebina KP Multichuys 81 : 63 pondelok Veľká telocvičňa FEI 20:15 (20:00) Hoferica, Višniarová >>>
BSC U23 BK Consultare 61 : 64 utorok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Lamošová, Hoferica >>>
MBK Karlovka BK AM 112 : 109 pp streda ZŠ A. Dubčeka 20:15 (20:00) Kuzmiak, Kalafut >>>
BK PIMPS BK Regent 94 73 : 75 štvrtok ŠG Ostredky 20:45 (20:30) Suja, Kalafut >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
3.týždeň 16.01-20.01 11.kolo BK Consultare MBK Karlovka 65 : 70 streda ŠG Ostredky 19:40 (19:20) Hančík, Višniarová >>>
BK AM Pezinský výber 53 : 66 štvrtok ŠG Ostredky 19:20 (19:00) Hančík, Hummler >>>
BK Regent 94 KK Vukojebina 77 : 66 štvrtok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Hančík, Kalafut >>>
KP Multichuys BSC U23 73 : 70 piatok ŠD Ľ. Štúra 19:30 (19:10) Suja, Lamošová >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
4.týždeň 23.01-27.01 12.kolo Pezinský výber BK Consultare 70 : 74 pondelok SOU Komenského 20:15 (20:00) Hančík, Višniarová >>>
KK Vukojebina BK PIMPS 74 : 77 pondelok Veľká telocvičňa FEI 20:15 (20:00) Kuzmiak, Kalafut >>>
BSC U23 BK Regent 94 70 : 77 utorok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Suja, Lamošová >>>
KP Multichuys MBK Karlovka 89 : 106 piatok ŠD Ľ. Štúra 19:30 (19:10) Hančík, Kuzmiak >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
5.týždeň 30.01-03.02 13.kolo Pezinský výber KP Multichuys 59 : 44 pondelok SOU Komenského 20:15 (20:00) Hančík, Anastasov >>>
BK Consultare BK AM 90 : 71 streda ŠG Ostredky 19:40 (19:20) Višniarová, Suja >>>
BK Regent 94 MBK Karlovka 76 : 73 štvrtok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Lamošová, Kuzmiak >>>
BK PIMPS BSC U23 86 : 97 štvrtok ŠG Ostredky 20:45 (20:30) Kuzmiak, Sipala >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
6.týždeň 06.02-10.02 14.kolo Pezinský výber BK Regent 94 52 : 67 pondelok SOU Komenského 20:15 (20:00) Hančík, Višniarová >>>
KK Vukojebina BSC U23 79 : 72 pondelok Veľká telocvičňa FEI 20:15 (20:00) Kuzmiak, Hummler >>>
MBK Karlovka BK PIMPS 72 : 69 streda ZŠ A. Dubčeka 20:15 (20:00) Višniarová, Hančík >>>
BK AM KP Multichuys 73 : 69 štvrtok ŠG Ostredky 19:20 (19:00) Suja, Hančík >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
7.týždeň 13.02-17.02 15.kolo KK Vukojebina MBK Karlovka 79 : 80 pondelok Veľká telocvičňa FEI 20:15 (20:00) Višniarová, Kalafut >>>
BK Regent 94 BK AM 83 : 60 štvrtok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Višniarová, Kuzmiak >>>
BK PIMPS Pezinský výber 53 : 67 štvrtok ŠG Ostredky 20:45 (20:30) Suja, Kalafut >>>
KP Multichuys BK Consultare 64 : 71 piatok ŠD Ľ. Štúra 19:30 (19:10) Hančík, Kuzmiak >>>

jarné prázdniny (20.02 - 24.02)


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
9.týždeň 27.02-03.03 16.kolo Pezinský výber KK Vukojebina 64 : 59 pondelok SOU Komenského 20:15 (20:00) >>>
BK Consultare BK Regent 94 64 : 55 streda ŠG Ostredky 19:40 (19:20) Lamošová, Hoferica >>>
MBK Karlovka BSC U23 79 : 83 streda ZŠ A. Dubčeka 20:15 (20:00) Kuzmiak, Kalafut >>>
BK AM BK PIMPS 81 : 59 štvrtok ŠG Ostredky 19:20 (19:00) Suja, Višniarová >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
10.týždeň 06.03-17.03 17.kolo KK Vukojebina BK AM 90 : 78 pondelok Veľká telocvičňa FEI 20:15 (20:00) Hančík, Višniarová >>>
BSC U23 Pezinský výber 69 : 57 utorok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Lamošová, Hoferica >>>
BK Regent 94 KP Multichuys 0 : 20 štvrtok ŠH Domkárska 19:45 (19:30)
BK PIMPS BK Consultare 72 : 73 štvrtok ŠG Ostredky 20:45 (20:30) Kuzmiak, Kalafut >>>


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
11.týždeň 13.03-17.03 18.kolo Pezinský výber MBK Karlovka 87 : 70 pondelok SOU Komenského 20:15 (20:00) Hančík, Ananstasov >>>
BK Consultare KK Vukojebina 76 : 64 streda ŠG Ostredky 19:40 (19:20) Kuzmiak, Lamošová >>>
BK AM BSC U23 110 : 85 štvrtok ŠG Ostredky 19:20 (19:00) Kuzmiak, Hummler >>>
KP Multichuys BK PIMPS 66 : 60 štvrtok ŠG Ostredky 20:45 (20:30) Suja, Hummler >>>

Veľkonočné prázdniny (06.02 - 11.04)


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
16.týždeň 17.04-21.04 Playoff (1.kolo) Pezinský výber (1) KP Multichuys (8) 84 : 72 pondelok SOU Komenského 20:15 (20:00) Hančík, Anastasov
BK Consultare (2) BSC U23 (7) : streda ŠG Ostredky 19:40 (19:20) Hoferica, Lamošová
MBK Karlovka (3) BK Regent 94 (6) : streda ZŠ A. Dubčeka 20:15 (20:00) Kuzmiak, Kalafut
BK AM (4) KK Vukojebina (5) : štvrtok ŠG Ostredky 19:20 (19:00) Višniarová, Suja


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
17.týždeň 24.04-28.04 Playoff (2.kolo) KK Vukojebina (5) BK AM (4) 55 : 79 pondelok Veľká telocvičňa FEI 20:15 (20:00) Kuzmiak, Hoferica
BSC U23 (7) BK Consultare (2) 57 : 70 utorok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Hančík, Anastasov
BK Regent 94 (6) MBK Karlovka (3) 81 : 79 štvrtok ŠH Domkárska 19:45 (19:30) Lamošová, Kalafut
KP Multichuys (8) Pezinský výber (1) 49 : 76 piatok ŠD Ľ. Štúra 19:30 (19:10) Višniarová, Suja


týždeň domáci hostia skóre deň miesto čas rozhodcovia štatistika
19.týždeň 12.05-13.05 Final4 Pezinský výber (1) BK Regent 94 (6) 63 : 79 piatok SOU Komenského 18:00
BK Consultare (2) BK AM (4) 95 : 64 piatok SOU Komenského 20:00
Pezinský výber (1) BK AM (4) 95 : 71 sobota SOU Komenského 16:00 Lamošová, Ribakovs, Stopka
BK Consultare (2) BK Regent 94 (6) 80 : 77 piatok SOU Komenského 18:00 Višniarová, Ribakovs, Stopka