Tresty 2022/2023Dátum Trest
28.10.2022 TCH HK + DK MBLigy v zmysle bodu I.2.1 písm. b) Hracieho poriadku MBLigy v znení zmien prijatých na stretnutí zástupcov družstiev zo dňa 28.09.2022 nepodmienečne pozastavuje pretekársku činnosť Filipovi Halmešovi, hráčovi družstva BK Consultare Bratislava, na 1 (jedno) stretnutie, a to za 2 (dve) technické chyby udelené menovanému hráčovi v aktuálnej sezóne 2022/2023 MBLigy.


Tresty 2021/2022Dátum Trest
23.05.2022 Kontumácia HK + DK MBLigy (Komisia) v súlade s čl. I Hracieho poriadku rozhodla, že zápas medzi družstvami KP Multichuys a BK Regent 94, ktorý mal byť odohraný dňa 20.05.2022, kontumuje výsledkom 20:0 v prospech družstva KP Multichuys, z dôvodu nemožnosti hosťujúceho družstva (BK Regent 94) zabezpečiť účasť dostatočného počtu hráčov na zápas v stanovenom termíne.


Dátum Trest
12.05.2022 Kontumácia HK + DK MBLigy (Komisia) v súlade s čl. I Hracieho poriadku rozhodla, že zápas medzi družstvami KP Multichuys a Somewhere in Space, ktorý mal byť odohraný dňa 13.05.2022, kontumuje výsledkom 20:0 v prospech družstva Somewhere in Space, z dôvodu nemožnosti domáceho družstva (KP Multichuys) usporiadať zápas v stanovenom termíne, pričom družstvu Somewhere in Space sa za kontumačnú výhru prideľujú 2 body a družstvu KP Multichuys sa za kontumačnú prehru prideľuje 1 bod.

Komisia v súvislosti s uvedeným rozhodnutím dodáva, že toto rozhodnutie bolo prijaté mimo Hracieho poriadku z dôvodu zmeny modelu súťaže v priebehu sezóny, ktorá zapríčinila objektívnu nemožnosť dohrať tento zápas v náhradnom termíne (absentujúci dohrávkový týždeň, pričom zápas sa mal odohrať v posledný hrací deň posledného hracieho týždňa nadstavbovej časti).


Dátum Trest
05.04.2022 TCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.2.1 písmeno c hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Radoslava Rančíka - hráča družstva BK AM na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia 3 TCH.


Dátum Trest
01.04.2022 Kontumácia HK + DK MBLigy (Komisia) v súlade s čl. I Hracieho poriadku rozhodla, že dohrávaný zápas medzi KP Multichuys a BK Regent 94, ktorý mal byť odohraný dňa 01.04.2022, kontumuje výsledkom 20:0 v prospech družstva KP Multichuys, z dôvodu nedostatočného počtu hráčov družstva BK Regent 94, pričom družstvu KP Multichuys sa za kontumačnú výhru prideľujú 2 body a družstvu BK Regent 94 sa za kontumačnú prehru prideľuje 1 bod.

Komisia v súvislosti s uvedeným rozhodnutím dodáva, že toto rozhodnutie bolo prijaté mimo Hracieho poriadku z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie a zmene modelu súťaže, ku ktorému došlo taktiež z dôvodu pandemickej situácie. Toto rozhodnutie preto nemá precedenčný charakter a Komisia bude každý obdobný prípad posudzovať s prihliadnutím na konkrétne okolnosti.


Dátum Trest
23.02.2022 DCH HK + DK MBLigy rozhodla:

1. HK + DK MBLigy pozastavuje pretekársku činnosť Nenadovi Miloševičovi - BK Regent 94 na všetky zvyšné zápasy v aktuálnej sezóne 2021/2022, a to za opakované ataky päsťou na hráčov súpera v zápase KK Vukojebina - BK Regent 94 konaného 21.02.2021;

2. HK + DK MBLigy udeľuje hráčovi Nenadovi Miloševičovi - BK Regent 94 podmienečný trest doživotného zákazu pretekárskej činnosti v MBLige, pre prípad, ak by sa v sezóne 2022/2023 MBLigy dopustil obdobného skutku ako je opísaný v bode 1.;

3. HK + DK MBLigy udeľuje družstvu BK Regent 94 podmienečný trest vylúčenia zo súťaže MBLiga pre prípad, ak by sa v aktuálnej sezóne 2021/2022 MBLigy dopustil niektorý z jeho hráčov obdobného skutku ako je popísaný v bode 1.Tresty 2018/2019Dátum Trest
17.09.2019 DCH HK + DK MBLigy rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Mareka Verduna - hráča družstva REAL Bratislava na dve súťažné stretnutia, z dôvodu neoprávneného štartu v súťažnom zápase po udelení 4 TCH.
27.04.2019 DCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.3 hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Filipa Šmotláka - hráča družstva SKLZ Team na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia DCH.
25.04.2019 DCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.3 hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Romana Šovčíka - hráča družstva BK Klokani na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia DCH.
25.04.2019 DCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.3 hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Roberta Cassammasima - hráča družstva HK Filozof na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia DCH.
25.04.2019 TCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.2.1 písmeno c hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Mareka Verduna - hráča družstva REAL Bratislava na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia 4 TCH.
02.04.2019 TCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.2.1 písmeno c hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Mateja Kachlíka - hráča družstva BK Consultare na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia 3 TCH.
02.04.2019 TCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.2.1 písmeno c hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Mareka Verduna - hráča družstva REAL Bratislava na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia 3 TCH.
28.12.2019 DCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.3 hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Mareka Verduna - hráča družstva REAL Bratislava na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia DCH v zápase SKLZ Team - REAL Bratislava.
23.12.2018 DCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.3 hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Radoslava Rančíka - hráča družstva BK AM na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia DCH v zápase VŠK FEI - BK AM.


Tresty 2017/2018


Dátum Trest
09.05.2018 DCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.3 hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Jaroslava Ciha - hráča družstva KP Multichuys na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia DCH v zápase MBK Karlovka Bratislava jun. - KP Multichuys.
26.03.2018 DCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.3 hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Martina Hoffmanna - hráča družstva STU BA na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia DCH v zápase STU BA - Regent 94.
22.03.2018 Neoprávnený štart HK + DK MBLigy v súlade s čl. I bod. I.4 hracieho poriadku takto rozhodla:

1. Zápas medzi BK Klokani Ivanka pri Dunaji a Filozofická fakulta UK zo dňa 02.03.2018 s výsledkom 53:66 kontumuje (20:0) v prospech družstva BK Klokani Ivanka pri Dunaji, z dôvodu neoprávneného štartu hráčky Karin Miksádovej za družstvo Filozofická fakulta UK, pričom uvedená hráčka nastúpila pod iným menom a priezviskom;

2. Štatistiky zo zápasu sa započítavajú výlučne družstvu BK Klokani Ivanka pri Dunaji;

3. Družstvu Filozofická fakulta UK podmienečne zastavuje činnosť do konca aktuálnej sezóny;

4. Hráčka Karin Miksádová môže byť zaradená na súpisku družstva štartujúceho v MBLige až nasledujúcu sezónu, pričom hráčka má pozastavenú pretekársku činnosť na jedno stretnutie;
12.03.2018 DCH HK + DK MBLigy v súlade s čl. I bod. I.5 v spojení čl. I bod. I.10 bod b.2 hracieho poriadku takto rozhodla:

1. HK + DK MBLigy pozastavuje pretekársku činnosť Ivanovi Ježovi - hráč družstva BK AM na päť súťažných stretnutí, a to za iniciovanie konfliktu, v dôsledku ktorého došlo k predčasnému ukončeniu zápasu HK Filozof - BK AM konaného 02.03.2018;

2. HK + DK MBLigy pozastavuje pretekársku činnosť Gabrielovi Matterovi - hráč družstva BK AM na šesť súťažných stretnutí, a to za iniciovanie konfliktu, v dôsledku ktorého došlo k predčasnému ukončeniu zápasu HK Filozof - BK AM konaného 02.03.2018 a za nešportové správanie po skončení zápasu;

3. HK + DK MBLigy pozastavuje pretekársku činnosť Danielovi Kuzmiakovi - hráč družstva HK Filozof na päť súťažných stretnutí, a to za iniciovanie konfliktu, v dôsledku ktorého došlo k predčasnému ukončeniu zápasu HK Filozof - BK AM konaného 02.03.2018;

4. HK + DK MBLigy pozastavuje pretekársku činnosť Matthieu Daubin - hráč družstva HK Filozof na jedno súťažné stretnutie, a to za nešportové správanie po skončení zápasu HK Filozof - BK AM konaného 02.03.2018;

5. Výsledok zápasu HK Filozof - BK AM konaného 02.03.2018 - 72:69 ostáva v platnosti, a to vrátane štatistík hráčov;

6. Body za zápas HK Filozof - BK AM konaného 02.03.2018 sa družstvám nepriznávajú, tzn. 2 body za výhru družstvu HK Filozof a 1 bod za prehru družstvu BK AM.
01.02.2018 Napomenutie HK + DK MBLigy v súlade s čl. I bod. I.5 hracieho poriadku udeľuje družstvu BK AM napomenutie za organizáciu zápasu konaného dňa 01.02.2018 medzi BK AM a REAL Bratislava, a to z dôvodu nedostatočného zabezpečenia stolíka a za chyby v zápise o stretnutí.
25.01.2018 DCH HK + DK MBLigy v súlade s čl. I bod. I.3, ods. I.3.1, pism. b) hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Tomáša Kurillu - hráča družstva Real Bratislava na tri súťažné stretnutia, z dôvodu udelenia DCH v zápase STU – Real, pričom v prípade hráča Tomáša Kurillu ide už o druhú DCH v tejto sezóne.
15.11.2017 DCH HK + DK MBLigy v súlade s čl I bod. I.3 hracieho poriadku rozhodla o pozastavení pretekárskej činnosti Tomáša Kurillu - hráča družstva Real Bratislava na jedno súťažné stretnutie, z dôvodu udelenia DCH v zápase Inter - Real.